Under den linden gets high scores in UNT-review

We are happy to share this nice review of Under den linden. It's from Uppsala Nya Tidning 29th of October.

SWE: Fem man starka Jaerv är ett gott exempel på suget efter svensk folkmusik utomlands. Gruppen har nyligen återvänt efter sin tredje lyckosamma USA-turné, har turnerat runt Europa och är framme vid sitt tredje album ”Under den linden”. Som blir en mäktig lyssning, med närmast episk bredd i stämningar och uttryck. Ja med känsla av musikdramatik, en sammanhållen berättelse som blickar mot såväl äldre svensk folkton som finsk tradition och egenskrivet.

Här finns suggestivt arkaiska sångstämmor, t ex i en polonäs från Småland, innerlig folkballad med fint arrangerande akustiska gitarrer, keltiskt klingande flöjt och betvingande stråkspel. Och spelet drar ibland på ett spännande sätt mot jazz och improvisation. Hela tiden varsamt och aldrig muskelstint. Jaerv framstår som en ovanligt fullfjädrad folkmusikgrupp.

ENG: 

Five men strong Jaerv is a good example of the urge for Swedish folk music abroad. The group has recently returned from their third successful US tour, has toured Europe and has just finished their third album "Under den linden". Which becomes a powerful listening, with almost epic breadth of moods and expressions. Yes, the sense of musical drama, a coherent story that looks to both the old Swedish folk music as well as Finnish tradition and self-composed.

There are suggestive archaic song parts, for example in a polonaise from Småland, an intimate ballad with finely arranged acoustic guitars, Celtic sounding flute and compelling bowing. And the playing sometimes pulls on an exciting way to jazz and improvisation. All the time carefully and never too much. Jaerv stands out as a rare full-fledged folk group.