New review of Under den linden (Spelmannen)

Jaerv är en fantastiskt bra grupp från västsverige som ständigt utvecklas och breddar sin musikaliska bas. Det vokala tar mer och mer plats och här är också en kör med på ett par spår. Det är snyggt, skickligt arrangerat, elegant och spänstigt med en häftig version av balladen Silibrand.
— Spelmannen oktober 2016
Jaerv is a fantastic group from western Sweden who constantly develops and broadens its musical base. The the vocal takes more and more space, and there is also a choir singing on a few tracks. It is neat, skillfully arranged, elegant and resilient with a cool version of the ballad Silibrand.
— Spelmannen October 2016